משרדי תיווך | מידע נדל"ן

מידע על משרדי תיווך ומתווכים מורשים, ניתן לקבל ברשם המתווכים הפועל במסגרת משרד המשפטים

חוק תיווך במקרקעין

נושאי הבחינה לצורך קבלת רישיון תיווך במקרקעין

אגרת חידוש רישיון תיווך

רשתות משרדי תיווך בישראל

בישראל פועלות מספר רשתות של משרדי תיווך. חלקן מקומיות, חלקן שייכות לרשות תיווך עולמיות. כל רשתות התיווך בישראל פועלות בשיטת הזכיונות, 

תיווך אל הנכס

תיווך אנגלו סקסון

תיווך רילטי אקזקיוטיב

תיווך רימקס

תיווך סנצ'ורי 21

רשף נכסים