מידע למתווכים

אגרות והנחיות מתוך אתר רשם המתווכים

לפי סעיף 18(ב) לחוק המתווכים במקרקעין: מי שעוסק בתיווך ללא רשיון ולא משלם אגרה שנתית, לא יהיה זכאי לדמי תיווך.

במקרה של בעיות טכניות בתהליך התשלום יש לפנות:

בשעות היום – 1-800-200-560 שלוחה 7

בשעות הערב – להשארת פרטים בלבד, החל משעה 17:00 : טלפון: 02-5317361 או דוא"ל : service@ecom.gov.il